Riving og grunnarbeid

02.11.2023

Vi opplever nå spennende tider her i Sannergata 2, der vi er i gang med riving og grunnarbeider på plassen. Innvendig riving startet i juli 2023 og er nå nesten fullført.

Det mest iøynefallende på byggeplassen er uten tvil tårnkranen som ble montert i uke 43. Debatten om hvilken kran som er den største i Oslo pågår, men Sannergata kan i det minste skryte av å ha den lengste utliggeren med sin 80 meter lange arm.

På sørsiden av bygget har fasaden allerede blitt fjernet, og det eneste som står igjen er bæresystemet. Dette er forberedende arbeid i forbindelse med nytt bæresystem for tilbygget mot Sannergata.De kommende ukene vil vi planlegge oppsett av stillaser på østsiden av bygget for å forberede området for den kommende rivingen. Dette er en del av forberedelsene for byggingen av klimaveggen som vil starte tidlig neste år.

Grunnarbeidet er allerede i gang med EPS-fylling langs fasaden ved Sannergata. I tillegg vil vi begynne på borring for pæler i løpet av uke 45. Normalt vil arbeidet pågå fra kl. 07.00 til 19.00, mandag til fredag.

Under "byggeplassinfo" finner du en oversikt over riggplanen og fremdriftsplanen for prosjektet.