Spuntarbeid f.o.m 06.05.24

06.05.2024

I forbindelse med ny overvannsledning til Akerselven, vil det pågå spuntarbeider f.o.m 06.05.2024.

Det vil derfor i perioder oppstå støyende arbeider.

Dette vil foregå mandag-onsdag uke 19 og mandag-onsdag uke 20.