Gravearbeid i Mølleparken

23.02.2024

I dag starter vi opp forberedende arbeid med å etablere tineanlegg forran lavblokka. Dette vil foregå på utsiden av eksisterende byggegjerde. 


Dette vil medføre at byggeplassen vil bli noe utvidet i uke 9-10. 

Feltet som er markert i gult vil feltvis bli gravd opp og lukket i uke 9 og 10. 


Trafikk og leveranser til våre nabobutikker skal kunne gå som normalt hele tiden, men det blir noe trangere i gjennomkjøringen.  


Bildet over viser området som blir gravd opp.