Byggherren, Ragde Eiendom, skal utvikle eiendommen Sannergata 2. Hele bygningsmassen skal rehabiliteres, det skal oppføres tilbygg/påbygg og utomhusområder skal gjennomgå en vesentlig oppgradering.

Eksisterende bygningsmasse er oppført i 2002/2003 og utgjør samlet ca. 20 000 m2 BTA. Det planlegges ca. 4 000 m2 BTA nybygg.

Oppstart av skisse- og forprosjekt var i januar 2022, innsendelse av rammesøknad ble gjort i august 2022 og byggestart er i juni 2023. Ferdigstillelse er planlagt september 2025.

Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise i samarbeid. Vedal Entreprenør er som totalentreprenør ansvarlig for utvikling, planlegging og gjennomføring av prosjektet.Se livebilder fra byggekamera nedenfor. Trykk på bilde for å se bilde i full størrelse.

Byggekamera
Byggekamera

I dag starter vi opp forberedende arbeid med å etablere tineanlegg forran lavblokka. Dette vil foregå på utsiden av eksisterende byggegjerde.

Nybygg i 2024

19.02.2024

Nyåret er i gang og det er også arbeidet langs Sannergata. Bæresystemet til nybygget settes opp og bli ferdig med de største elementene i uke 8.

Gradestokken viser stadig flere minusgrader og det kjempes for å holde varmen ute på plassen. Riving av teknisk rom er i gang og ...