Byggherren, Ragde Eiendom, skal utvikle eiendommen Sannergata 2. Hele bygningsmassen skal rehabiliteres, det skal oppføres tilbygg/påbygg og utomhusområder skal gjennomgå en vesentlig oppgradering.

Eksisterende bygningsmasse er oppført i 2002/2003 og utgjør samlet ca. 20 000 m2 BTA. Det planlegges ca. 4 000 m2 BTA nybygg.

Oppstart av skisse- og forprosjekt var i januar 2022, innsendelse av rammesøknad ble gjort i august 2022 og byggestart er i juni 2023. Ferdigstillelse er planlagt september 2025.

Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise i samarbeid. Vedal Entreprenør er som totalentreprenør ansvarlig for utvikling, planlegging og gjennomføring av prosjektet.Se livebilder fra byggekamera nedenfor. Trykk på bilde for å se bilde i full størrelse.

Byggekamera
Byggekamera

Vi opplever nå spennende tider her i Sannergata 2, der vi er i gang med riving og grunnarbeider på plassen. Innvendig riving startet i juli 2023 og er nå nesten fullført.

Byggestart

30.06.2023

Sannergata 2 rehabiliteres til et attraktivt fullservice kontorbygg i kombinasjon med livsstilsbaserte fasilitetstilbud til glede for leietakere så vel som for hele Oslos befolkning!