NETTSIDEN FLYTTES

Prosjektets nettside er nå flyttet til Sannergata-2.no. Denne nettsiden vil avvikles.Byggherren, Ragde Eiendom, skal utvikle eiendommen Sannergata 2. Hele bygningsmassen skal rehabiliteres, det skal oppføres tilbygg/påbygg og utomhusområder skal gjennomgå en vesentlig oppgradering.

Eksisterende bygningsmasse er oppført i 2002/2003 og utgjør samlet ca. 20 000 m2 BTA. Det planlegges ca. 4 000 m2 BTA nybygg.

Oppstart av skisse- og forprosjekt var i januar 2022, innsendelse av rammesøknad ble gjort i august 2022 og byggestart er i juni 2023. Ferdigstillelse er planlagt september 2025.

Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise i samarbeid. Vedal Entreprenør er som totalentreprenør ansvarlig for utvikling, planlegging og gjennomføring av prosjektet.Se livebilder fra byggekamera nedenfor. Trykk på bilde for å se bilde i full størrelse.

Byggekamera
Byggekamera

I forbindelse med tilpasning av gulvnivåer i eksisterende bygg, skal det jobbes med fresing av hulldekker de neste ukene. Arbeidet starter torsdag 02.05.2024, og vil pågå i ca. en måned.

Ragde Eiendom har engasjert en fotograf for å ta bilder og video av prosjektet i byggeperioden. I den forbindelse skal det filmes noe ved bruk av drone etter hvert som prosjektet skrider frem.